Hallituksen esitys VM/2017/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE106/2017 vp) täydentämisestä

HE 176/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Talousarvion täydentävässä esityksessä tuloarviota ehdotetaan nostettavaksi 32 milj. eurolla ja mää-rärahoja korotettavaksi 99 milj. eurolla. Täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 67 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2018 arvioidaan n. 3,0 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 40 milj. euroa, minkä lisäksi ensi vuonna on käytettävissä 300 milj. euron lisäbudjettivaraus.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Verotulojen arviota korotetaan 15 milj. eurolla. Sekalaisten tulojen arviota korotetaan 17 milj. eurolla. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan lisättäväksi 118,7 milj. euroa, joka aiheutuu etenkin valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen korjauksesta, laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden muutoksesta ja kotikuntakorvausten muutoksesta. Uutta 30 milj. euron pääomalainaa ehdotetaan teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen. Tasoristeyksien parantamiseen ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä. Vt 4 Kirri—Tikkakoski moottoritien rakentamiseen ehdotetaan 139 milj. euron valtuutta, joka lisää vuoden 2018 määrärahatarvetta runsaalla 6 milj. eurolla. Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen ehdotetaan käynnistettäväksi PPP-mallilla. Valtuutta hankkeelle ehdotetaan 116,9 milj. euroa ja määrärahaa 2 milj. euroa. Rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan osoitettuun määrärahaan ehdotetaan tehtäväksi 9 milj. euron korotus. Tampereen monitoimiareenan rakentamisen vuoden 2018 valtionrahoitukseen ehdotetaan lisättäväksi 6 milj. euroa. Sotilaallisen kriisinhallinnan menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 5,4 milj. eurolla. Poliisille ja suojelupoliisille ehdotetaan yhteensä 5 milj. euron kertaluonteista lisäystä terrorismin torjuntaan tarvittaviin investointeihin, turvapaikkapalautusten tehostamiseen sekä siviilitiedustelutoiminnan kohentamiseen. Kielikokeiluihin osoitettavaa rahoitusta ehdotetaan lisättäväksi 2,3 milj. eurolla siten, että puolet lisärahoituksesta kohdennetaan opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan sisäisin siirroin. Uusien turvapaikanhakijoiden arvioidun määrän aleneminen vähentää määrärahojen tarvetta yhteensä 7,2 milj. eurolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen