Viran täyttäminen UM/2017/211

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413
Asia
Lähetystöneuvos Pia Stjernvall (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.2.2018 lukien
Esitys
Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Pia Stjernvallin ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.2.2018 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen