Valtioneuvoston asetus YM/2017/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Ari Saarinen, Ympäristöneuvos p.+35 8295250257
Asia
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin ampuma- ja harjoitusalueiden raskaiden aseiden ampumatoiminnan ja räjäytysten melutason ohje- ja toimenpideraja-arvoista, ja sitä sovellettaisiin Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja puolustusvälineteollisuuden toiminnanharjoittamisessa, alueidenkäytön suunnittelussa sekä ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa- ja valvontamenettelyissä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista
Vaikutukset
Ehdotus edistäisi eri intressien yhteensovittamista, sekä kustannustehokkuutta maankäytössä ja toiminnanharjoittamisessa. Ehdotus edistäisi ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun ääniympäristön laadun toteutumista. Viranomaistoiminnan ennakoitavuuden ja yhtenäisyyden voidaan arvioida parantuvan valtakunnallisella tasolla. Asetus turvaisi Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien toteuttamismahdollisuuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen