Viran täyttäminen PLM/2017/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 14) majuri Tapio Pihlajamäen 1.1.2018-31.12.2020 väliseksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.