Valtioneuvoston asetus LVM/2017/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta (Memorandum of Understanding, MoU) yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia
Voimaansaatetaan yhteisymmärryspöytäkirja, joka liittyy pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksiin ro-ro-aluksissa Itämerellä. Uudistettu yhteisymmärryspöytäkirja, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt VAK-lain 6 §:n valtuuksin, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Valtioneuvoston asetus on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti eräitä vaarallisten aineiden tie- ja rautatiemääräyksiä (ADR- ja RID-määräyksiä) voidaan soveltaa Itämerellä tapahtuvassa ro-ro-liikenteessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta (Memorandum of Understanding, MoU) yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta
Vaikutukset
Yhteisymmärryspöytäkirjan yhtenä tarkoituksena on taata turvalliset ja tehokkaat VAK-kappaletavarakuljetukset ro-ro-aluksissa Itämerellä osittain IMDG:stä poikkeavin kuljetusmääräyksin. Yhteisymmärryspöytäkirja vaikuttaa positiivisesti vaarallisen aineiden kuljetuksiin. Yhteisymmärryspöytäkirjaa saa myös soveltaa kansallisiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin VAK-lain 6 §:n nojalla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen