Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2017/138

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2018 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta (HE 179/2017 vp; EV 166/2017 vp)

HE 179/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Eija Maunu, Hallitusneuvos p.029 5342571
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen