Valtioneuvoston asetus VM/2017/204

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.40

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Minna-Marja Jokinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530820
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kunnan peruspalvelujen perushinnat, joihin valtionosuuden laskenta perustuu vuonna 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kunnille on yhteensä 8 576 670 000 euroa. Ehdotetun asetuksen perushinnat on otettu huomioon vuoden 2018 kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien mitoituksessa ja ovat yhdenmukaiset valtion talousarvion kanssa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen