Valtioneuvoston asetus LVM/2017/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Asia
Valtioneuvoston asetuksella saatettaisiin voimaan ne muutokset, joista Suomen ja Venäjän osapuolet ovat sopineet ja hyväksyneet 14 päivänä joulukuuta 2017 allekirjoittamallaan pöytäkirjalla tehtäväksi suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin. Muutokset liitteisiin tulevat voimaan 14 päivästä tammikuuta 2018 alkaen. Liikenteen turvallisuusvirasto on sopimusten liitteiden mukainen toimivaltainen viranomainen Suomessa ja se vastaa siitä, että sen sivuilta löytyvät ajantasaiset sopimuksen liitteet (www.trafi.fi).
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen