Valtioneuvoston päätös LVM/2017/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mirka Meres-Wuori, Neuvotteleva virkamies p.029 5342595
Asia
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat hakijoille valtakunnallisen tai alueellisen ja paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen Iisalmen, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Keuruun (Mänttä-Vilppula), Kokkolan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Loimaan, Mikkelin, Oulun, Parkanon, Pieksämäen, Pihtiputaan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampereen ja Vaasan taajuuksilla. Toimiluvat koskevat taajuuskokonaisuuksia 23 ja Kajaani 4 ja sekä lisätaajuuksia taajuuskokonaisuuksille 4, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 24, 25, 26 ja Hämeenlinna, Oulu 4 sekä Kuopio-Iisalmi 2. Viestintävirasto julisti 7.8.2017 haettaviksi radion ohjelmistotoimilupia vapaille taajuuksille. Hakuaika päättyi 25.9.2017. Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvat hakemukset on siirretty 30.10.2017 Viestintävirastosta valtioneuvoston käsittelyyn. Kutakin haettavana olevaa toimilupaa voi hakea joko uuden paikallisen tai alueellisen radiotoiminnan käynnistämistä varten tai niin, että sitä haetaan liitettäväksi osaksi olemassa olevaa paikallista, alueellista tai valtakunnallista taajuuskokonaisuutta, jonka käyttöön oikeuttava toimilupa hakijalla on. Valtioneuvosto myöntää ohjelmistoluvat tietoyhteiskuntakaaren nojalla pyrkien erityisesti radiotoiminnan kokonaisuuden huomioimiseen. Päätöksessä otetaan huomioon myös tietoyhteiskuntakaaren mukaiset tavoitteet sananvapauden edistämisestä, radio-ohjelmiston monipuolisuuden turvaamisesta, yleisön erityisryhmien tarpeiden huomioimisesta sekä taajuuksien tehokkaan käytön edistämisestä. Toimiluvat myönnetään toimilupakaudelle 28.12.2017-31.12.2019.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen liitteen 2 mukaisesti hakijoille Alueradiot Sastamala Oy, Bauer Media Oy, Businessradio Finland Oy, Järviradio Oy, Kaimax Media Oy, Kristillinen Media Oy, Kuunappi Oy, Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö sr, Radio Kajaus Oy, Sanoma Media Finland Oy ja Suomen Lähiradiot Oy ja hylkää muut hakemukset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen