Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2017/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta (HE 157/2017 vp; EV 181/2017 vp)

HE 157/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Marjaana Aarnikka, Kaupallinen neuvos p.+35 8295062122
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen ja vahvistaa lain avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta, lain avaruustoiminnasta ja lain löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lain avaruustoiminnasta ja lain löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 23 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen