CEF-tukihakemukset 2017 LVM/2018/20

« Raha-asiainvaliokunta 28.3.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (vuoden 2017 monivuotinen tukiohjelma).

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Lassi Hilska, Liikenneneuvos, johtava asiantuntija p.029 5342497
Asia
Suomalaiset toimijat hakevat CEF-tukea yhteensä 21,018 M€. Tukea haetaan HaminaKotkan sataman yhteyksien parantamiseen, Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen sujuvuuden kehittämiseen, vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin kehittämiseen sekä ilmailualan toimijoiden tietoverkkojen turvallisuuden kehittämiseksi. Yhteenveto hankkeista on liitteenä 2.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Hankkeilla ei ole suoria vaikutuksia valtiontalouteen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta