Ohjelmat VM/2018/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2018 09.15

Valtiovarainministeriö

Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2018

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Juho Kostiainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530178
Asia
Ohjelmassa kuvataan Euroopan unionille hallituksen toimenpiteitä ja suunnitelmia, joilla vuoden 2011 syksyllä vahvistetut Eurooppa 2020 -strategian kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäksi ohjelmassa huomioidaan Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston Suomelle vuonna 2017 antamat suositukset ja kuvataan toimia, joilla hallitus vastaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä, työmarkkinoita ja kilpailua koskeviin suosituksiin sekä yksityisen velkaantumisen kasvuun. Ohjelma noudattaa rakenteeltaan aiempien vuosien ohjelmaa.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Eurooppa 2020 -strategian kevään 2018 kansallisen uudistusohjelman (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.