Valtioneuvoston asetus YM/2018/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Ville Koponen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250132
Asia
Iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen myönnettävän avustuksen saamiselle asetettuja tulorajoja korotettaisiin. Tällä hetkellä avustuksen saaminen edellyttää, että henkilön bruttotulot eivät ylitä 1 760 euroa kuukaudessa. Tämä tuloraja ehdotetaan nostettavaksi 2 000 euroon kuukaudessa, jotta kaikki avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ruokakunnat voisivat saada avustusta asuntonsa korjaamiseen kotona asumisen edistämiseksi. Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen tukeminen on yhteiskunnalle monin verroin edullisempaa verrattuna siihen, että henkilö joutuisi siirtymään laitos- tai palveluasumiseen. Muutoksen johdosta avustuskelpoisten ruokakuntien joukko kasvaisi noin 10 prosentilla. Jos ruokakuntaan kuuluu useampia henkilöitä, tulorajoja korotettaisiin henkilömäärää vastaavasti. Asetusmuutos tulisi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Ehdotetulla muutoksella ei olisi suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia. Korjausavustuksia myönnetään valtion talousarviossa vuosittain vahvistettavan enimmäismäärän rajoissa. Tänä vuonna avustuksiin osoitetaan 8,5 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen