Hallituksen esitys LVM/2018/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 157/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5342570
Asia
Esitys on liikenteen palveluita koskevan lakihankkeen kolmas vaihe, ja sillä täydennetään hankkeen kokonaisuus vaalikaudella 2015-2019. Hankkeella toteutetaan kahta pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman kärkihanketta: Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö -kärkihanketta sekä Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Esityksellä tehdään muutoksia erityisesti tie- ja meriliikenteen ammattipätevyyssääntelyyn. Lisäksi lain numerointi muutetaan juoksevaksi eduskunnan edellyttämällä tavalla.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä madallettaisiin alalle tulon kynnystä tieliikenteessä, millä helpotettaisiin yritysten mahdollisuuksia saada ammattitaitoisia kuljettajia palvelukseensa. Raskaassa tieliikenteessä koevaihtoehdon odotetaan laskevan ammattipätevyyden saavuttamisen hintaa niin kotitalouksien kuin yritystenkin osalta. Ehdotuksella ei arvioida olevan kielteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen