Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2018/178

« Tasavallan presidentin esittely 5.10.2018 11.00

Ulkoministeriö

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Arto Haapea, Lähetystöneuvos p.029 5350145
Asia
Poliittinen valtiosihteeri Samuli Virtaselle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Marja Rislakille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa poliittinen valtiosihteeri Samuli Virtasen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Marja Rislakin allekirjoittamaan Euroopan Unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan valisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen