Hallituksen esitys LVM/2018/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta

HE 186/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Maija Mansikkaniemi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342016
Asia
Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi niin, että ajo-oikeus voitaisiin liikennevalvonnassa osoittaa myös sähköisesti (ns. mobiiliajokortti). Ajokortin haltija voisi ladata tiedot Liikenteen turvallisuusviraston ajokorttisovelluksesta. Sähköisellä sovelluksella ei voisi korvata varsinaista ajokorttia. Lisäksi ehdotetaan, että Färsaarilla ja Grönlannissa myönnetyt ajokortit hyväksyttäisiin täällä ajamiseen samoin edellytyksin kuin ne ajokortit, jotka on myönnetty muussa Suomen tunnustamassa valtiossa kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa taikka valtiossa, joka on osapuolena Genevessä vuonna 1949 tai Wienissä vuonna 1968 tehdyssä kansainvälisessä tieliikennesopimuksessa. Ajokortin kelpoisuudesta riippuen sillä voisi yhden vuoden ajan maahantulosta kuljettaa moottoripyörää ja B-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja. Ehdotetut muutokset koskisivat vain Manner-Suomea.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esitysehdotus ajo-oikeustietojen osoittamisesta sähköisesti lisää vaihtoehtoja ajo-oikeuden osoittamiseen liikennevalvonnassa. Sähköinen sovellus eli ns. mobiiliajokortti olisi vapaaehtoinen ja maksuton lisäpalvelu perinteisen ajokortin rinnalla. Palvelu on osa Liikenteen turvallisuusviraston laajempaa Autoilija-sovellusta. Sähköisellä ajokorttisovelluksella ei voi korvata ajokorttia ja liikennevalvonnassa poliisi voi tarkistaa halutessaan tiedot suoraan liikenneasioiden rekisteristä. Färsaarilla ja Grönlannissa annetut ajokortit oikeuttaisivat ajamaan täällä, jos säädetyt ajokortin haltijaa ja ajokorttia koskevat vaatimukset muuten täyttyisivät.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen