Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/103

« Tasavallan presidentin esittely 19.10.2018 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 107/2018 vp; EV 78/2018 vp)

HE 107/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 22 päivänä lokakuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen