Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.10.2018 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 107/2018 vp; EV 78/2018 vp)

HE 107/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 22 päivänä lokakuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.