Valtuutus LVM/2018/118

« Raha-asiainvaliokunta 18.10.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

CEF-tukihakemukset 2018 CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (vuoden 2018 monivuotinen tukiohjelma).

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Lassi Hilska, Liikenneneuvos, johtava asiantuntija p.029 5342497
Asia
Suomen valtio hakee CEF-tukea monivuotisessa haussa yhteensä 3,815 milj. euroa. Tukea haetaan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin edellyttämän raideinfrastruktuurin rakenta-miselle. Lisäksi Suomen valtio hakee myös tukea monikansallisissa konsortioissa. Tukea hakevat valtion lisäksi myös muut toimijat yhteensä 10,892 milj. euroa. Yhteenveto hankkeista on liitteenä 2.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tukea haetaan valtion hankkeisiin. Kouvolan terminaalin raideinfrastruktuurihankkeen valtion osuus osoitetaan liikenne- ja viestintäministeriön kehyksestä, kun hanke on siinä vaiheessa eli vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2022. Valtion osuus Kouvolan kokonaishankkeesta on 5,9 milj. euroa, johon tukea haetaan 1,18 milj. euroa. Muut valtion hankkeet toteutetaan olemassa olevan rahoituskehyksen puitteissa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.