Muutos neuvoston kokoonpanossa SM/2018/83

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Sisäministeriö

Hengenpelastusmitalilautakunnan kokoonpanon muuttaminen 24.5.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Veli-Pekka Hautamäki, Pelastusylitarkastaja, esittelijä p.029 5488419
Asia
Esitetään, että hengenpelastusmitalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan Esko Koskisen jätettyä eronpyyntönsä lautakunnasta hänen jäätyään eläkkeelle, hänen tilalleen lautakunnan 24.5.2019 päättyväksi toimikaudeksi määrätään pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Koskisen varajäsenenä toiminut lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö. Samalla esitetään, että pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka määrätään toimimaan lautakunnan puheenjohtajana. Muutokset lautakunnan kokoonpanoon esitetään tuleviksi voimaan 12.11.2018 lukien.
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää hengenpelastusmitalilautakunnan jäseneksi pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen lainsäädäntöjohtaja Mika Kätön lautakunnan 24.5.2019 päättyväksi toimikaudeksi 12.11.2018 lukien sekä määrää pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan toimimaan lautakunnan puheenjohtajana
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.