Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 19.10.2018 11.00

Oikeusministeriö

1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Samuli Juhani Nyblom Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Katri Marja Tuulikki Kymäläinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Toni Mauritz Savolainen Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Sanna Johanna Tohka ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Meri-Tuuli Erika Heimonen
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Samuli Juhani Nyblomin 1.11.2018 lukien, Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Katri Marja Tuulikki Kymäläisen 1.12.2018 lukien, Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Toni Mauritz Savolaisen 1.1.2019 lukien ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin ensiksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Sanna Johanna Tohkan 1.11.2018 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Meri-Tuuli Erika Heimosen 1.11.2018 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.