Valtuutus UM/2018/195

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Ulkoministeriö

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Ari Rouhe, Hallintojohtaja p.029 5350679
Asia
Wienin suurlähetystön päälliköksi 1.1.2019 lukien määrätyn, suurlähettiläs Pirkko Hämäläisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien Wienissä sijaitsevissa kansainvälisissä elimissä (UNOV, UNIDO), Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä (IAEA), Ydinkoekieltosopimusjärjestön valmistelutoimikunnassa (CTBTO) sekä Kansainvälisessä korruptionvastaisessa akatemiassa (IACA)
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Pirkko Hämäläisen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien Wienissä sijaitsevissa kansainvälisissä elimissä (UNOV, UNIDO), Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä (IAEA), Ydinkoekieltosopimusjärjestön valmistelutoimikunnassa (CTBTO) sekä Kansainvälisessä korruptionvastaisessa akatemiassa (IACA)
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.