Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Tasavallan presidentin esittely 19.10.2018 11.00

Puolustusministeriö

Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välisen vastavuoroisia puolustushankintoja koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntämiseksi.

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Tarja Jaakkola, Hallitusneuvos p.029 5140410

Asia
Puolustusministeri Jussi Niinistölle tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Jukka Juustille myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välillä.

Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa puolustusministeri Jussi Niinistön tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Jukka Juustin allekirjoittamaan sopimuksen vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välillä

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.