Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/70

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 110/2018 vp; EV 83/2018 vp)

HE 110/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Sini Lahdenperä, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488312
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.