Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta (HE 30/2018 vp; EV 80/2018 vp)

HE 30/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150176
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain muuttamisesta, lain pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta ja lain poliisilain 5 luvun muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen