Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/47

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta (HE 30/2018 vp; EV 80/2018 vp)

HE 30/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150176
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain muuttamisesta, lain pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta ja lain poliisilain 5 luvun muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.