Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 106/2018 vp; EV 86/2018 vp)

HE 106/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138
Esitys
Valtioneuvoston esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen