Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/37

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2018 vp; EV 85/2018 vp)

HE 95/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Sami Rinne, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295250361
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja lain eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.