Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/86

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 115/2018 vp; EV 87/2018 vp)

HE 115/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.