Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/46

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 92/2018 vp; EV 90/2018 vp)

HE 92/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Anna Vuopala, Hallitusneuvos p.+35 8295330331
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tekijänoikeuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 12 päivänä marraskuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.