Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/19

« Tasavallan presidentin esittely 23.11.2018 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 24/2018 vp; EV 84/2018 vp)

HE 24/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488626
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen