Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 142/2018 vp; EV 97/2018 vp)

HE 142/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tatu Giordani, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342054
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen