Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2018/101

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 80/2018 vp; EV 79/2018 vp)

HE 80/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Titta Maja, Lähetystöneuvos p.029 5350017
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen ja vahvistaa lain kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdystä yhteistyösopimuksesta.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.