Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 118/2018 vp; EV 96/2018 vp)

HE 118/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Jaana Junnila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250107
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen