Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/31

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta (HE 79/2018 vp; EV 89/2018 vp)

HE 79/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Mirkka Saarela, Hallitussihteeri p.+35 8295250365
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.