Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/93

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 129/2018 vp; EV 94/2018 vp)

HE 129/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Miikka Rainiala, Hallitusneuvos p.029 5342051
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.