Valtuuskunnan asettaminen YM/2018/72

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Ympäristöministeriö

Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 24. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 14. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen ensimmäisen osapuolikokouksen kolmanteen osaan

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Charlotta von Troil, Hallitussihteeri p.+35 8295250364
Asia
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimisi Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajiksi nimettäisiin asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnan jäseniksi nimettäisiin kansliapäällikkö Jukka Siukosaari tasavallan presidentin kansliasta, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä, ulkopoliittinen neuvonantaja Petri Hakkarainen tasavallan presidentin kansliasta, viestintäpäällikkö Katri Makkonen tasavallan presidentin kansliasta, lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi ulkoministeriöstä, metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä, hallitussihteeri Janne Mänttäri liikenne- ja viestintäministeriöstä, erityisasiantuntija Mikko Paloneva työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ympäristöneuvos Merja Turunen ympäristöministeriöstä. Lisäksi esitetään, että ympäristöministeriö oikeutettaisiin nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat.
Esitys
Tasavallan Presidentti asettaa valtuuskunnan ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 24. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 14. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen ensimmäisen osapuolikokouksen kolmanteen osaan ja oikeuttaa ympäristöministeriön nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.