Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2018/96

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 85/2018 vp; EV 92/2018 vp)

HE 85/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.