Valtioneuvoston tiedonanto VM/2018/180

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

VNT 2/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Pekka Morén, Finanssineuvos p.+35 8295530290
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen