Toimiluvan myöntäminen LVM/2018/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Olli-Pekka Rantala, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342585
Asia
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat hakijoille radiotoiminnan harjoittamiseen päätösehdotuksen mukaisesti. Viestintävirasto julisti 17.5.2018 haettavaksi kaikki toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan Viestintäviraston määräyksessä 74 määritellyt taajuudet. Hakuaika päättyi 31.7.2018. Viestintävirasto myöntää toimiluvat niillä paikkakunnilla, joissa taajuuksista ei ole niukkuutta. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun, jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai ohjelmistotoimiluvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvat hakemukset on siirretty 15.10.2018 Viestintävirastosta valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto myöntää ohjelmistoluvat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla pyrkien tasapainoisesti sananvapauden edistämiseen, radio-ohjelmiston monipuolisuuden turvaamiseen, yleisön erityisryhmien tarpeiden huomioimiseen sekä taajuuksien tehokkaan käytön edistämiseen. Valtioneuvosto huomioi lisäksi hakijan edellytykset pitkäjänteisen radiotoiminnan harjoittamiseen. Toimiluvat myönnetään toimilupakaudelle 1.1.2020-31.12.2029.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen päätösehdotuksen mukaisesti ja hylkää muut hakemukset
Vaikutukset
Toimiluvanvarainen radiotoiminta säilyy Suomessa pääosin ennallaan, eli ohjelmistojen tarjonta sekä radiotoiminnan omistuspohja pysyvät laajana ja monipuolisena. Muutaman kanavan kuuluvuusalue laajenee. Erityisryhmien tarpeet huomioidaan esimerkiksi myöntämällä neljä ohjelmistotoimilupaa erityisradioiden käyttöön. Radiomarkkinoille tulee kolme uutta paikallista toimijaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen