Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 155/2018 vp; EV 104/2018 vp)

HE 155/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Tuomas Kaivola, Neuvotteleva virkamies p.029 5342366

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.