Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/90

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta (HE 156/2018 vp; EV 107/2018 vp)

HE 156/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tuomas Kaivola, Neuvotteleva virkamies p.029 5342366
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan ja vahvistaa lain tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen