Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/34

« Tasavallan presidentin esittely 5.12.2018 10.15

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 9/2018 vp; EV 108/2018 vp)

HE 9/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tuula Majuri, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa tietosuojalain, lain rikoslain 38 luvun 9 ja 10 §:n muuttamisesta, lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen