Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 121/2018 vp ; EV 135/2018 vp)

HE 121/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Aku-Petteri Korhonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162325

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa elintarvikemarkkinalain ja lain oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.