Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/140

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta (HE 124/2018 vp; EV 145/2018 vp)

HE 124/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Timo Annala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530318
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuoden 2019 tuloveroasteikosta, lain tuloverolain muuttamisesta sekä lain perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.