Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta (HE 180/2018 vp; EV 123/2018 vp)

HE 180/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Merja Leinonen, Budjettineuvos p.+35 8295530587
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtionavustuslain muuttamisesta sekä lain rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.