Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Oikeusministeriö

1) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Turun hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos p.029 5150458
Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Paula Johanna Makkonen ja hallinto-oikeustuomari Minna Pauliina Martikainen Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Henna-Reetta Marjatta Rintala, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Nina Maria Tuominen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Lea Anneli Alèn ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anni Marketta Tuomaala Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Timo Johannes Saarinen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Ville Pekka Härmä, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anna-Riikka Pauliina Hänninen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja Tuomo Yrjö Juhani Knaapi
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin ensiksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, esittelijäneuvos Paula Johanna Makkosen 1.1.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Minna Pauliina Martikaisen 1.1.2019 lukien, Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin ensiksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Henna-Reetta Marjatta Rintalan 1.1.2019 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Nina Maria Tuomisen 1.1.2019 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Lea Anneli Alènin 1.1.2019 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Anni Marketta Tuomaalan 1.1.2019 lukien ja Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin ensiksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Timo Johannes Saarisen 1.1.2019 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Ville Pekka Härmän 1.1.2019 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Anna-Riikka Pauliina Hännisen 1.1.2019 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, ylitarkastaja Tuomo Yrjö Juhani Knaapin 1.1.2019 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.