Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/150

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta (HE 176/2018 vp; EV 136/2018 vp)

HE 176/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja lain väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 16 päivänä helmikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen