Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 56/2018 vp; EV 116/2018 vp)

HE 56/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Jorma Waldén, Johtaja p.+35 8295330338

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.