Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/20

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 56/2018 vp; EV 116/2018 vp)

HE 56/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Jorma Waldén, Johtaja p.+35 8295330338
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen