Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläketukilain muuttamisesta (HE 204/2018 vp; EV 150/2018 vp)

HE 204/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila

Esittelijä
Inka Hassinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163187

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläketukilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.