Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/65

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 171/2018 vp; EV 141/2018 vp)

HE 171/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opintotukilain muuttamisesta, lain yleisestä asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, lain sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta ja lain toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen